KB Communications AB
Når ni ut till era kunder på
rätt sätt i dagens medier?

KB Communications kan höja er synbarhet i branschrelaterade
mediekanaler. Vi har mångåriga upparbetade kontakter, speciellt
inom branschmedia för uthyrning, bygg och gruva.

KB Communications AB